A kutya tanítás és minden amit egy kutyáról tudni kell
MENÜ
Agility
Kutyanevelde
Kezdőlap
Vezényszavak
Kutyaruha
Fajták és nevelhetőségük
Fórum
BEVEZETÉS

Az agility valamennyi kutya és versenyző számára nyitott sport.
Az agility verseny célja, hogy különböző típusú akadályokból összeállított akadálysor segítségével vizsgáljuk a kutya taníthatóságát, irányíthatóságát, ügyességét, együttműködő készségét, a kutyavezető problémamegoldó képességét, reakcióinak gyorsaságát, állóképességét és a kutyával való kommunikációjának szintjét. Az agility sport sikeres űzésének elengedhetetlen feltétele, hogy a versenyzők ismerjék a kutyanevelés, tartás és képzés elemi alapjait.
Az agility egy nevelő célzatú sport, amely elősegíti a kutyák szocializációs beilleszkedését és segíti a versenyzők egészségmegtartó mozgásigényének kielégítését.

Tartalom:

- Bevezetés
- Futam típusok
- Általános
-A pálya
-A verseny
-Pálya szerkesztő oldal

FUTAMTIPUSOK

- Agility verseny (A szabályzat szerinti összes akadály alkalmazásával)
- Jumping verseny (A kontaktzónás akadályok, valamint az asztal nem szerepelhet)

ÁLTALÁNOS

Az agility pálya felállításához ajánlott terület legalább 30 x 40 m. A szükséges versenyterület 20 x 40 m.
Az agility pálya talaja nem jelenthet semmilyen veszélyt a páros számára (beton, salak, stb.)  
Két pálya egyidejű felállításakor ajánlatos a két pálya között egy biztonsági sávot hagyni (kb. 10 m), vagy a két pályát valamilyen - a kutyák számára átláthatatlan? biztonsági sávval elválasztani.
A pálya tényleges hossza 100 - 200 m, és teljesítmény osztályoknak megfelelően 12 - 20 akadályt foglal magában, ebből legalább 10 ugróakadály (verőakadály, viadukt, fal, karika).
Két egymást követő akadály között a távolság min. 5, max. 7 m
A felvezető számára meg kell teremteni azt a lehetőséget, hogy az akadály mellett mindkét oldalon elhaladhasson.
A szlalom csak egyszer szerepelhet futamonként.
Az asztal és a kontaktzónás akadályok nem helyezhetők el a start- és célvonalnál.
A karikát és a távolugrót a pályán úgy kell elhelyezni, hogy az ideális íven haladva egyenes ráfutású legyen.
Az összes méretosztályban - S, M, L - ugyanazon szabályok érvényesek az akadályméretek különbözőségének figyelembevételével.

A PÁLYA

A pálya megtervezése a bíró feladata. A felállított pályának legalább két irányváltást kell tartalmaznia. A verseny kezdete előtt a bírónak meg kell győződnie a versenyterület talajának a megfelelőségéről. A bíró feladata, hogy a verseny előtt ellenőrizze a rendelkezésre álló akadályok méretét és biztonságosságát. A bíró verseny előtti tevékenységének része a küzdőtér kijelölésének, méretének ellenőrzése, valamint a közreműködő személyzet munkafeltételeinek ellenőrzése. Ha a verseny feltételeit a bíró nem tartja megfelelőnek, biztonságosnak, akkor kötelessége az eltérésekre felhívni a rendezők figyelmét. Amennyiben a hiányosságok nem szüntethetők meg, a közreműködést megtagadhatja.
Ha a bíró mindent megfelelőnek talál, személyes közreműködésével - az általa előre elkészített pályaterv alapján - állítják fel a pályát a pályasegédek. A pálya felállítása után a bíró leméri annak pontos hosszát. 
A futam előtt a bíró eligazítást tart a pályasegédek, írnokok és a segédbíró számára a feladatukról.
A jól átgondolt pálya lehetővé teszi a kutya és felvezetője számára, hogy a pályát könnyedén teljesíthessék. A felállított pálya a verseny szintjének megfelelő vonalvezetésű, és alkalmas a sportszerű versengés biztosítására.
Ajánlott minden futamon más pályát állítani. Az akadályok sorrendjének és a pálya vonalvezetésének alkalmasnak kell lenni a valós felkészültségbeli különbségek kimutatására.

 A VERSENY

A verseny napján, a futam előtt, a verseny területén tilos az edzés. A futam előtt a felvezetőknek megfelelő időt kell biztosítani arra, hogy - kutyáik nélkül - a pálya vonalvezetését megismerjék, és versenyzési taktikájukat kialakítsák (pályabejárás).
A futam kezdete előtt a bíró ismerteti a futam részleteit, a szintidőt (TPS) és a maximális időt (TPM). Ugyanakkor emlékeztetheti őket a futammal kapcsolatos előírások betartására.
A szintidő (TPS)
A futam szintidejének meghatározási alapja a méter/sec - ban megállapított elvárt sebesség. A szintidő meghatározásánál figyelembe kell venni a verseny szintjét, a felállított pálya nehézségi fokát, a pálya talaját és az időjárást.
A futam szintidejének meghatározása a bíró feladata.
A pálya szintidejét (mp-ben) úgy kapjuk meg, hogy a pálya hosszát elosztjuk az elvárt sebességgel.
Példa: 150 m hosszú pálya és 2,5 m/sec előre megadott haladási sebesség esetén a pálya szintideje 150: 2,50 = 60 másodperc.
A maximális futamidő (TPM)
A bíró a pálya maximális futamidejeként általában a standard idő kétszeresét adja meg.
A maximális futamidő nem lehet kevesebb, mint a standard idő 1,5- szerese.
Példa: 60 másodperc szintidő idő esetén a maximális futamidő 90-120 másodperc.

A futam

A futamot a kutya bármely testhelyzetből kezdheti.
A felvezető a bíró startengedélyét követően indíthatja a kutyát.
A startengedély után a felvezető a pályán bárhol elhelyezkedhet.
A futamidő mérése akkor kezdődik, amikor a kutya átlépi a "startvonalat", vagy elfut mellette.
Az egész futam alatt a felvezető a kutyát csak különböző hang- kéz- és testjelek alkalmazásával irányíthatja.
Nem megengedett a kutya, vagy az akadály kézzel érintése a futam alatt.
A pályán a sorszámoknak megfelelő sorrendben kell az akadályokat teljesíteni.
A felvezető nem léphet az akadályokra, és nem ugorhatja át az azokat.
A futam és az időmérés akkor fejeződik be, amikor a kutya átlépi a "célvonalat".

4. Akadályok (obstacles)

Magasugró akadályok hurdles
Viadukt, fal viaduct, wall
Karika tyre
Távolugró long jump
Asztal table
Palló dog walk
Hinta see-saw
Palánk „A” frame
Szlalom slalom
Kukac rigid tunnel
Zsák collapsible tunnel

 

Itt tudsz pályát szerkeszteni: http://rasztis1.freeweb.hu/palyate/palyaterv.htmlwww.kutyasuli.sokoldal.hu
Tetszett ez az oldal? Mutasd meg az ismerőseidnek is!